Jan Skácel: Chvíle

Za žádnou pravdu na světě.

Ale jestli chceš,

za malý pětník ticha.

Je chvíle, která půlí krajinu.

Pokorný okamžik,

kdy někdo za nás dýchá.

Křtiny

Poutní areál  má bohatou historii sahající pravděpodobně do počátku 13. století. Nedochovaly se však důkazy o existenci ženského kláštera, jenž byl údajně roku 1423 rozbořen husity. Barokní areál Křtiny je jedním z mnoha děl barokního stavitele Jana...

číst více

Cheb

Západočeské město Cheb je krásné město s bohatou historií, což dokládají dochované památky.  První zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Jeho mohutný rozmach byl ukončen v 18. století reformami císařovny Marie Terezie a Josefa II. V dobách...

číst více

Klášter Teplá

Premonstrátský klášter Teplá založil  v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata . Za třicetileté války byl klášter vydrancován Švédy. Roku 1659 vyhořel konvent a prelatura, jejich dnešní podoba je výsledkem barokní přestavby. Na počátku 19. století se...

číst více

Český Krumlov

Český Krumlov leží v točitých meandrech Vltavy a je připomínán od roku 1253. Vystřídalo se zde mnoho vládnoucích šlechtických rodů - zakládající Vítkovci, Rožmberkové, Eggengerkové, Schwarzenberkové. Od roku 1963 je Český Krumlov městskou památkovou...

číst více

Pin It on Pinterest

Share This